1.1 Thiết lập tài khoản mặc định

Thiết lập hệ thống các tài khoản có quyền truy cập vào phần mềm kế toán

1.1.1 Thiết lập tài khoản

  • Click vào vào avatar người dùng ở góc phải màn hình, chọn Thiết lập tài khoản để thiết lập hệ thống tài khoản.

  • Sau khi hoàn tất các thông tin trên chọn Xác nhận để hoàn thành thay đổi thông tin tài khoản.

1.1.2 Đổi lại mật khẩu:

  • Để đổi lại mật khẩu tài khoản tại đây nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới 1 lần nữa.

  • Sau khi hoàn tất các thông tin trên chọn Xác nhận.

1.1.3 Đăng xuất tài khoản:

Từ avatar người dùng Đăng xuất chọn Xác nhận.

Last updated