2.6.1 Vật tư hàng hóa

2.6.1.1 Vật tư hàng hóa

 • Danh mục vật tư, hàng hóa trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để quản lý danh sách vật tư, hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh.

 • Để truy cập vào danh mục vật tư, hàng hóa, nhà cung cấp, chọn Danh mục/Vật tư hàng hóa/Vật tư hàng hóa

2.6.1.2 Thêm mới nhóm vật tư, hàng hóa

 • Sử dụng tab chiết khấu để khai báo chiết khấu bán ra của vật tư, hàng hóa.

 • Sử dụng tab mã quy cách để khai báo các quy cách khác nhau của vật tư, hàng hóa.

 • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong ấn nút Lưu.

Lưu ý: 1. Các mục như Đơn vị tính, kho ngầm định, nhóm VT,HH (Vật tư, hàng hóa) không bắt buộc phải khai báo nhưng nếu muốn khai báo người sử dụng cần phải khai báo trước các danh mục:

 • 2.6.2 Danh mục kho hàng

 • 2.6.3 Danh mục nhóm VT, HH

 • 2.6.4 Danh mục đơn vị tính

2. Các mục có dấu (*) sẽ bắt buộc phải điền thông tin.

2.6.1.3 Sửa danh mục loại vật tư, hàng hóa

 • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.6.1.4 Xóa danh mục loại vật tư, hàng hóa

 • Sau đó chọn Xác nhận.

2.6.1.5 Nhân bản Danh mục loại vật tư, hàng hóa

 • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu

2.6.1.6 Xuất khẩu danh sách loại vật tư, hàng hóa

2.6.1.7 Tìm kiếm loại vật tư, hàng hóa

Để thao tác tìm kiếm loại vật tư, hàng hóa có thể lọc bằng cách nhập trực tiếp thông tin vào ô Tìm kiếm

Last updated