3.4.2.2 Xuất kho bán hàng

3.4.2.2.1 Định khoản

Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán

Có TK 152, 155, 156…

3.4.2.2.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho bán vật tư, hàng hóa, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Nhân viên bán hàng đề nghị xuất kho hàng bán

 • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

 • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

 • Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

 • Nhân viên nhận hàng và giao lại cho khách hàng

3.4.2.2.3 Các bước thực hiện

Trước khi thực hiện nghiệp vụ “Xuất kho bán hàng” kế toán cần phải lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng tab Bán hàng của phân hệ Bán hàng. Khi đó, nghiệp vụ “Xuất kho bán hàng” được thực hiện trên phần mềm như sau:

 • Vào phân hệ Kho/Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm/Phiếu Xuất kho.

 • Chọn loại phiếu xuất kho là Xuất kho bán hàng

 • Chọn chứng từ bán hàng cần lập phiếu xuất kho bằng 1 trong 2 cách:

  • Nhấn biểu tượng mũi tên, chọn chứng từ bán hàng cần lập phiếu xuất.

 • Chọn chứng từ bán hàng trong danh sách tìm kiếm:

  • Nhấn biểu tượng kính lúp.

  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tích chọn chứng từ bán hàng cần lập phiếu xuất, sau đó nhấn Đồng ý.

 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của khách hàng và hàng hóa từ chứng từ bán hàng sang.

 • Khai báo các thông tin khác của phiếu xuất kho

 • Sau khi khai báo xong chứng từ xuất kho, nhấn Lưu.

Last updated