Bắt đầu sử dụng phần mềm Bách Khoa

Các bước bắt đầu sử dụng phần mềm

Thông tin chung

Phần Mềm Kế Toán Bách Khoa được phát triển trên nền tảng online 100%, người sử dụng chỉ cần có mạng internet là có thể truy cập để sử dụng phần mềm kế toán mọi lúc, mọi nơi, trên mọi máy tính hoặc các thiết bị có thể truy cập website thông qua trình duyệt.

Các bước bắt đầu sử dụng