2.12.1 Số dư tài khoản

2.12.1.1 Số dư đầu tài khoản

  • Nơi người dùng khai báo số dư đầu kỳ tài khoản

  • Để truy cập vào số dư đầu kỳ tài khoản, chọn Danh mục/Nhập số dư ban đầu

2.12.1.2 Khai báo/sửa Số dư đầu kỳ tài khoản

  • Tiến hành khai báo thông tin số dư tài khoản sau đó chọn Lưu.

Lưu ý: Với các tài theo dõi theo: đối tượng,tài khoản ngân hàng, công trình... (khai báo ở 2.1.1 hệ thống tài khoản) thì cần khai báo chi tiết theo các yếu tố lựa chọn:

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu.

Last updated