1. Hệ thống

Các thiết lập ban đầu trước khi truy cập vào phần mềm

Thông tin chung

  • Phần Mềm Kế Toán Bách Khoa được phát triển trên nền tảng online 100%, người sử dụng chỉ cần có mạng internet là có thể truy cập để sử dụng phần mềm kế toán mọi lúc, mọi nơi, trên mọi máy tính hoặc các thiết bị có thể truy cập website thông qua trình duyệt.

  • Website phần mềm kế toán bách khoa dạng: ketoanbachkhoa.pmbk.vn

Thông tin đăng nhập mặc định

Thông tin đăng nhập mặc định với phần mềm có dạng như sau:

Tên mục

Thông tin cần nhập

Mã số thuế

Mã số thuế của doanh nghiệp

Tên đăng nhập

admin

Mật khẩu

123

Last updated