2.6.2 Danh mục kho

2.6.2.1 Danh mục kho

  • Danh mục kho trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để quản lý danh sách các kho vật tư, hàng hóa của doanh nghiệp

  • Để truy cập vào danh mục kho, chọn Danh mục/Vật tư hàng hóa/Kho

2.6.2.2 Thêm mới danh mục Kho

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong ấn nút Lưu.

Lưu ý:

  • Các mục có dấu (*) sẽ bắt buộc phải điền thông tin.

  • Nếu Kho là Kho hàng hóa giữ hộ/bán hộ thì tích chọn vào ô vuông bên trên.

2.6.2.3 Sửa danh mục Kho

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong ấn nút Lưu.

2.6.2.4 Xóa danh mục Kho

  • Sau đó chọn Xác nhận.

2.6.2.5 Nhân bản Danh mục Kho

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong ấn nút Lưu.

2.6.2.6 Xuất khẩu danh mục kho

2.6.2.7 Tìm kiếm danh mục kho

Để thao tác tìm kiếm kho có thể lọc bằng cách nhập trực tiếp thông tin vào ô Tìm kiếm

Last updated