3.2.5.2 Trả lại hàng đã mua không qua kho

3.2.5.2.1 Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331… Số tiền hàng mua bị trả lại

Có TK 621, 623, 627, 641…

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

3.2.5.2.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về được đưa vào sản xuất hoặc sử dụng ngay, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

 • Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc trả lại hàng.

 • Nhân viên mua hàng làm thủ tục để xuất lại hàng bị trả.

 • Nhân viên mua hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hóa đơn cho số lượng hàng mua bị trả lại

 • Nhân viên mua hàng giao lại hàng cùng hóa đơn hàng trả lại cho nhà cung cấp.

 • Kế toán hạch toán ghi giảm công nợ và hàng tồn kho

3.2.5.2.3 Các bước thực hiện:

 1. Vào phân hệ Mua hàng/Trả lại hàng mua/ Thêm.

 2. Chọn phương thức thanh toán và không tích chọn Trả lại hàng trong kho.

 3. Chọn chứng từ mua hàng có hàng mua cần trả lại theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ mua hàng từ trong danh sách.

 • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ mua hàng:

  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tích chọn mặt hàng muốn trả lại và nhập số lượng hàng trả lại.

  • Nhấn Xác nhận.

4. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ trả lại hàng mua như: lý do xuất, nhân viên mua hàng,…

5. Nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT tại tab Hóa đơn

6. Nhấn Lưu.

Last updated