1. Hướng dẫn truy cập vào phần mềm HĐĐT Bách Khoa

Bước 1: Truy vào trang web hdbk.pmbk.vn

Bước 2 điền tên tuy...

Last updated