3.1.2.1 Báo có

3.1.2.1.1 Báo có

  • Báo có trong phần mềm kế toán Bách Khoa để thực hiện các nghiệp vụ thu tiền gửi qua tài khoản ngân hàng

  • Để truy cập vào các nghiệp vụ phiếu thu, chọn Tiền/Thu, chi tiền sau đó chọn Thêm/ Thu tiền

Lưu ý: Người dùng lựa chọn Tiền mặt hoặc Tiền gửi ngân hàng để quyết định danh sách hiển thị là Phiếu thu/Phiếu chi hay Báo Nợ/Báo có.

3.1.2.1.2 Thêm mới báo có

  • Để thêm mới báo có, trong ô loại tiền chọn Tiền gửi ngân hàng, sau đó chọn Thêm/thu tiền

  • Các nghiệp vụ phát sinh với phiếu thu đã được phần mềm liệt kê sẵn trong ô Lý do nộp. Các nghiệp vụ bao gồm:

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.1.2.1.3 Sửa báo có

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

3.1.2.1.4 Xóa báo có

  • Sau đó chọn Xác nhận.

3.1.2.1.5 Nhân bản báo có

  • Khai báo các thông tin trên phiếu và ấn Lưu.

Lưu ý: Các báo nợ, báo có được lấy số liệu từ các chứng từ mua hàng, bán hàng sẽ không thực hiện nhân bản được.

3.1.2.1.6 In báo có

Lưu ý: Để hủy lệnh in, ấn phím Esc trên bàn phím.

3.1.2.1.7 Xuất khẩu báo có

Last updated