B4: Thực hiện hạch toán trên chứng từ

Sau khi đã khai báo xong hệ thống danh mục người sử dụng lựa chọn các phần hành thích hợp để hạch toán các chứng từ phát sinh:

page3.1 Tiềnpage3.2 Mua hàngpage3.3 Bán hàngpage3.4 Khopage3.5 Tài sảnpage3.6 Chi phí trả trướcpage3.7 Tổng hợp

Last updated