2.11.5 Mẫu số hóa đơn

2.11.5.1 Danh mục Mẫu số hóa đơn

  • Danh mục Mẫu số hóa đơn trong phần mềm kế toán Bách Khoa dùng để khai báo các loại hóa đơn hạch toán trên phần mềm.

  • Để truy cập vào danh mục loại tiền, chọn Danh mục/ Khác/ Mẫu số hóa đơn

2.11.5.2 Thêm mới danh mục Mẫu số hóa đơn

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi khai báo xong ấn nút Lưu

2.11.5.3 Nhân bản danh mục Mẫu số hóa đơn

  • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.11.5.4 Tìm kiếm Mẫu số hóa đơn

Để tìm kiếm danh mục mẫu số hóa đơn thao tác trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm:

Last updated