3.2.3.1.4 Mua hàng nhập khẩu không qua kho

3.2.3.1.4.1 Định khoản

1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642… Giá có thuế nhập khẩu

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642…Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 111, 112, 331

Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312)

3. Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642… Giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu

Có TK 331 Phải trả người bán

Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt

3.2.3.1.4.2 Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về đưa vào sử dụng ngay, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển…).

 • Hải quan kiểm hóa và xác định thuế phải nộp.

 • Nhân viên mua hàng nộp thuế nhập khẩu (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay).

 • Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài).

 • Khi hàng hóa về đến công ty, nhân viên mua hàng không làm thủ tục nhập kho mà giao trực tiếp đến bộ phận có nhu cầu sử dụng để đưa vào sản xuất.

 • Nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng.

 • Kế toán mua hàng hạch toán chi phí mua hàng và kê khai thuế phát sinh.

 • Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

3.2.3.1.4.3 Các bước thực hiện

 1. Trên phân hệ Mua hàng/Chứng từ mua hàng hóa /Thêm/Mua hàng hóa

 2. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng:

  • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng nhập khẩu không nhập kho.

  • Lựa chọn phương thức thanh toán.

  • Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi.

3.2.3.1.4.4 Tại tab Phi trước hải quan

 • Thực hiện phân bổ phí trước hải quan đã được khai báo.

 • Nhấn Chọn.

 • Thiết lập các điều kiện tìm kiếm chứng từ chi phí, sau đó nhấn Lấy dữ liệu

 • Tích chọn chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan cần phân bổ vào giá trị hàng nhập khẩu.

 • Nhập lại số tiền được phân bổ nếu chứng từ chi phí trước hải quan được sử dụng để phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng khác nhau.

 • Cột Số phân bổ lần này phản ánh số tiền phân bổ theo nguyên tệ (áp dụng với phí trước hải quan phát sinh bằng ngoại tệ).

 • Nhấn Xác nhận.

 • Nhấn Phân bổ CP.

 • Chọn phương thức phân bổ và nhấn Phân bổ.

 • Nhấn Lưu

 • Chương trình sẽ tự động phân bổ phí trước hải quan vào giá trị hàng nhập khẩu, đồng thời cập nhật giá trị tương ứng vào cột Phí trước HQ trên tab Thuế và cột Phí trước hải quan trên tab Hàng tiền.

3.2.3.1.4.5 Tại tab Thuế

 • Khai báo thuế suất thuế nhập khẩu/thuế TTĐB (nếu có)/thuế GTGT hàng nhập khẩu. Chương trình sẽ tự động xác định tiền thuế phải nộp theo đúng thực tế trên tờ khai hải quan.

3.2.2.1.4.6 Tại tab Chi phí mua hàng

 • Thực hiện phân bổ chi phí mua hàng tương tự như phân bổ chi phí trước hải quan

 • Chọn chi phí mua hàng cần phân bổ.

 • Phân bổ chi phí mua hàng.

 • Chương trình sẽ tự động phân bổ chi mua hàng vào giá trị hàng nhập khẩu trên tab Hàng tiền.

 • Tại tab Hóa đơn: nhập thông tin của chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

 • Nhấn Lưu

Last updated