2.1 Danh mục tài khoản

Danh mục các tài khoản sử dụng trong phần mềm kế toán Bách Khoa, bao gồm:

Last updated