2.1.1 Hệ thống tài khoản

2.1.1.1 Danh mục hệ thống tài khoản:

 • Hệ thống tài khoản sử dụng trong phần mềm kế toán Bách Khoa được thiết lập sẵn theo phiên bản khách hàng lựa chọn, hệ thống đã có đủ các tài khoản phù hợp với chế độ kế toán hiện hành tuy nhiên người sử dụng vẫn có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

 • Để thực hiện tùy chỉnh truy cập Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản

2.1.1.2 Thêm tài khoản

 • Tiến hành khai báo các thông tin cho tài khoản kế toán mới

  • Các thông tin với ký hiệu (*) sẽ bắt buộc phải khai báo

  • Với các tài khoản có liên quan đến ngoại tệ (1112, 1122, 1132, 131…) nếu muốn theo dõi theo ngoại tệ, khi khai báo người dùng sẽ tích chọn vào phần thông tin Có hạch toán ngoại tệ.

  • Với những tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết (112, 131, 141, 331…) khi khai báo người dùng sẽ tích chọn thông tin cần theo dõi tại phần Theo dõi chi tiết theo.

 • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

Lưu ý: Đối với các tài khoản đã có phát sinh khi thêm mới tài khoản con sẽ nhận được thông báo đã có phát sinh:

Lúc này người dùng cần chuyển số dư của tài khoản mẹ sang một tài khoản trung gian khác bằng cách tạo mới hoặc sử dụng tài khoản có sẵn, tiến hành tạo mới các tài khoản con và chuyển phát sinh từ tài khoản trung gian về lại các tài khoản liên quan.

VD: Trước khi thêm mới tài khoản con cho tài khoản 156, tạo mới tài khoản số 999 và chuyển toàn bộ phát sinh của tài khoản 156 sang tài khoản 999. Tiến thành thêm mới tài khoản con 1561, 1562... sau đó chuyển lại số phát sinh từ tài khoản trung gian 999 về lại các tài khoản con 1561, 1562... phù hợp.

2.1.1.3 Sửa tài khoản:

 • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

2.1.1.4 Nhân bản tài khoản kế toán

 • Tiến hành khai báo các thông tin, sau khi điền xong chọn Lưu.

Lưu ý: Các tài khoản gốc mặc định của phần mềm sẽ không thể xóa mà chỉ có thể nhân bản.

2.1.1.5 Xuất khẩu tài khoản

2.1.1.6 Tìm kiếm tài khoản

Để tìm kiếm tài khoản thao tác nhập trực tiếp vào mục nhập thông tin cần tìm.

Last updated